Qualitätsrichtlinie

Firma Danpol działa na rynku kompleksowych usług wytwarzania opakowań przemysłowych przeznaczonych do transportu.
W ramach świadczonych usług, doradzamy naszym Klientom
w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań związanych
z bezpiecznym przemieszczaniem wyrobów.
W zakresie naszej oferty zapewniamy również pakowanie i należyte zabezpieczenie powierzonych produktów oraz organizujemy załadunek na różnorodne środki transportu. 
Wiemy, że o sukcesie firmy decydują Klienci, dlatego też zadowolenie i satysfakcja każdego z nich, jest gwarancją sukcesu firmy i warunkiem jej dalszego rozwoju.
Polityka Spółki w zakresie Systemu zarządzania jakością jest publicznie dostępna oraz znana i przestrzegana przez wszystkich pracowników Spółki oraz systematycznie przeglądana w celu potwierdzenia jej aktualności.
W imieniu Właściciel i Spółki zobowiązuję się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do pełnego wdrożenia Polityki
i zaangażowania pracowników w jej realizację.

Delowo, 15.09.2014r.

Starając się sprostać rosnącym wymaganiom naszych obecnych
i przyszłych klientów, podnosimy jakość produkowanych przez nas opakowań oraz świadczonych usług poprzez:

 • check zapewnienie kompleksowości oferty; od projektowania i doradztwa
         poprzez terminowość, jakość oraz mobilnośćdostaw,
         po budowę stałych relacji biznesowych,
 • check zapewnienie bezpieczeństwa produktu w transporcie,
 • check stosowanie nowoczesnych rozwiązań w realizowanych procesach,
 • check modernizację i rozwój potencjału technicznego Spółki,
 • check optymalizację kosztów i elastyczność w działaniu,
 • check podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Spółki,
 • check doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością,
 • check naszą działalność prowadzimy w zgodzie z uregulowaniami prawnymi.

ZERTIFIKATE

Wir sind ein vertrauenswürdiger Lieferant
 • znaki logo
 • ippc logo
Informationen zusätzlich
Dank der 27-jährigen Erfahrung in der Branche garantieren wir professionelle Dienstleistungen im Bereich der Verpackung in die Schrumpffolie, Aluminiumfolie (Vakuumverpackung), des Korrosions- und Feuchtigkeitsschutzes sowie der Containerstauung. Wir sorgen für eine Realisierung der Leistungen auf höchstem Niveau, indem wir auf die Sicherheit der sich in unseren Produkten befindlichen Waren achten. Wir haben schon viele Bestellungen realisiert, und die Zufriedenheit unserer Kunden ist die beste Empfehlung.
erfahren Sie mehr über unsere Spezialisierung Sie Kontakt