Privacy policy

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Danpol Sp. z o.o. ul.Przylesie 6,83-322 Steżyca jest Administratorem Twoich danych osobowych. Administrator danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji Twoich praw poprzez kontakt telefoniczny: +48 58 684-34-73 e–mail: biuro@skrzynietransportowe.eu lub pisemnie na adres siedziby firmy wskazany powyżej.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej: RODO)
 • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Wykonywania obowiązków prawnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, m.in. w postaci prowadzenia dokumentacji księgowej, archiwizowania dokumentów przez określony przepisami prawa czas.
III. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych chyba ,że obowiązek ich przekazania jest nie zbędny do realizacji określonych celów,lub wynika z treści innej ustawy.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy lub do czasu upływu terminów przewidzianych innymi ustawami ,do których przestrzegania jest zobowiązany administrator.

V. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 1. Prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymanie ich kopii.
 2. Prawo do sprostowania(poprawiania) swoich danych.
 3. Prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 4. Ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wzniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo od nas otrzymać dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz zgłosić w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgodny przez jej wycofaniem.
VI. Informacje o wymogu/dobrowolności podanych danych

Podane przez Państwa dane są:

 • Warunkiem złożenia zamówienia
 • Warunkiem skierowania zapytania o ofertę
 • Warunkiem podpisania umowy
 • Dobrowolne
 • Wymogiem ustawowym wynikającym z art. o ustawie rachunkowości i podatku dochodowego (faktura)
Jeżeli nie podasz danych:
 • Możemy odmówić zawarcia umowy, zlecenia, zamówienia

Administrator Danych Osobowych
Danpol Sp. z o.o.