quality policy

Firma Danpol działa na rynku kompleksowych usług wytwarzania opakowań przemysłowych przeznaczonych do transportu.
W ramach świadczonych usług, doradzamy naszym Klientom
w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań związanych
z bezpiecznym przemieszczaniem wyrobów.
W zakresie naszej oferty zapewniamy również pakowanie i należyte zabezpieczenie powierzonych produktów oraz organizujemy załadunek na różnorodne środki transportu. 
Wiemy, że o sukcesie firmy decydują Klienci, dlatego też zadowolenie i satysfakcja każdego z nich, jest gwarancją sukcesu firmy i warunkiem jej dalszego rozwoju.
Polityka Spółki w zakresie Systemu zarządzania jakością jest publicznie dostępna oraz znana i przestrzegana przez wszystkich pracowników Spółki oraz systematycznie przeglądana w celu potwierdzenia jej aktualności.
W imieniu Właściciel i Spółki zobowiązuję się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do pełnego wdrożenia Polityki
i zaangażowania pracowników w jej realizację.

Delowo, 15.09.2014r.

Starając się sprostać rosnącym wymaganiom naszych obecnych
i przyszłych klientów, podnosimy jakość produkowanych przez nas opakowań oraz świadczonych usług poprzez:

 • check zapewnienie kompleksowości oferty; od projektowania i doradztwa
         poprzez terminowość, jakość oraz mobilnośćdostaw,
         po budowę stałych relacji biznesowych,
 • check zapewnienie bezpieczeństwa produktu w transporcie,
 • check stosowanie nowoczesnych rozwiązań w realizowanych procesach,
 • check modernizację i rozwój potencjału technicznego Spółki,
 • check optymalizację kosztów i elastyczność w działaniu,
 • check podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Spółki,
 • check doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością,
 • check naszą działalność prowadzimy w zgodzie z uregulowaniami prawnymi.

CERTIFICATES

We are a trusted supplier
 • znaki logo
 • ippc logo
Informations additional
With our 27 years of experience, we guarantee professional packaging services, using heat shrinkable and aluminium films, (vacuum packaging) and anticorrosive and anti-humidity protections, as well as stowage of containers. We ensure the highest level of provided services, taking into account safety of the contents enclosed in our products. We have already turned around many orders, while the satisfaction of our customers is the best recommendation.
learn more about our specialization Contact