Nasze certyfikaty


Certyfikaty

Nasze certyfikaty


ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015 jest oficjalnym dokumentem, który potwierdza spełnienie wymagań normy ISO 9001:2015 przez firmę. Norma ta określa międzynarodowy standard dotyczący systemów zarządzania jakością w organizacjach. Certyfikat został przyznany po przeprowadzeniu audytu, który potwierdził zgodność działań firmy z wymaganiami tej normy.

Zakres certyfikatu obejmuje produkcję opakowań drewnianych, pakowanie przemysłowe, w tym sztaunek, oraz formowanie kontenerów. Oznacza to, że firma posiada odpowiednio zorganizowane procesy i systemy, które zapewniają wysoką jakość w tych obszarach jej działalności.

W procesie audytu oceniane są różne aspekty zarządzania jakością, takie jak planowanie, kontrola procesów, doskonalenie, reakcja na reklamacje klientów, szkolenia pracowników oraz monitorowanie wyników. Dzięki temu certyfikat potwierdza, że firma podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia jakości swoich produktów i usług.

Certyfikat stanowi ważny dowód zaangażowania firmy w zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów i usług oraz ciągłe doskonalenie swojej działalności.

certyfikat ippc danpol

Nasze certyfikaty


IPPC

Certyfikat IPPC (International Plant Protection Convention) to oficjalny dokument wydawany przez uprawnione organy fitosanitarne w celu potwierdzenia, że drewniane opakowania, takie jak palety, skrzynie, skrzynki, czy drewniane belki, spełniają wymagania międzynarodowych standardów fitosanitarnych. Certyfikat ten jest wydawany zgodnie z przepisami opracowanymi przez Międzynarodową Konwencję Ochrony Roślin (IPPC).

Głównym celem certyfikatu IPPC jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się szkodników roślin i chorób, które mogą być przenoszone przez drewniane opakowania. Wymagania fitosanitarne dla takich opakowań mają na celu ochronę flory i fauny w różnych krajach oraz zapobieganie wprowadzeniu obcych organizmów szkodliwych dla roślin, które mogłyby stanowić zagrożenie dla gospodarki rolniczej i leśnej.

Oznaczenie „HT” (Heat Treated) na drewnie świadczy o spełnieniu standardów i umożliwia swobodny przepływ opakowań przez granice międzynarodowe. Posiadanie certyfikatu IPPC jest niezbędne dla przedsiębiorstw, które angażują się w międzynarodowy handel drewnianymi opakowaniami.